Co je Atlas ruského a čínského vlivu v České republice?

Atlas ruského a čínského vlivu v České republice vytvořený Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty představuje přehled informací o tom, zda a jak kandidáti do voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 napomáhají (vědomě či nevědomě) šíření ruského a čínského vlivu v Česku, případně zda a jak se vůči těmto vlivům vymezují.

Jaký je účel Atlasu?

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty považuje nepřátelský vliv Ruské federace a Čínské lidové republiky za hrozbu pro národní bezpečnost a suverenitu České republiky. Aktivity obou těchto autoritářských režimů popisujeme v našich pravidelných publikacích a dalších výstupech dostupných na našich webových stránkách.

Ruský a čínský vliv je v rámci tohoto projektu definován jako vliv oficiálních státních institucí a představitelů těchto dvou autoritářských režimů a entit na ně napojených, a nikoliv společnosti jako celku.

Kteří kandidáti jsou součástí Atlasu?

Do projektu jsme zahrnuli všechny relevantní politické strany (hnutí) a volební koalice, které od oficiálního spuštění volební kampaně do konce srpna aspoň jednou dosáhly 2 % v předvolebních průzkumech těchto tří sociologických agentur: Kantar, Median a Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Jedná se tedy o hnutí ANO, koalici SPOLU, koalici Piráti a Starostové, SPD, KSČM, ČSSD, Přísahu, stranu Trikolora Svobodní Soukromníci a Zelené.

Z těchto stran jsme si pro náš monitoring vybrali lídry a lídryně kandidátek ve všech 14 volebních krajích, neboť právě lídři kandidátek mají největší šanci proniknout do Poslanecké sněmovny, kde budou moci prosazovat své postoje vůči Ruské federaci a Čínské lidové republice. Lídry kandidátek považujeme za stěžejní i protože vybrané strany dávají jejich výběrem najevo své preference a směřování. V Atlasu tak mají profil pouze lídři kandidátek.

Jak Atlas funguje?

Profil každého kandidáta obsahuje základní informace o jeho osobě, jak kandidát hlasoval, pokud byl v předchozím volebním období poslancem, a nakonec i jeho jednání napomáhající rozšiřování ruského nebo čínského vlivu, případně jednání vymezující se vůči ruskému nebo čínskému vlivu.

Přehled hlasování

Do přehledu hlasování jsme zahrnuli ta nejrelevantnější, která měla přímý dopad na suverenitu a odolnost ČR vůči ruskému nebo čínskému nepřátelskému vlivu. Konkrétní vysvětlení, proč bylo dané hlasování vybráno jako relevantní, je vždy uvedeno přímo pod každým hlasováním.

Je nutné zmínit, že do našeho výběru hlasování se nevešla všechna hlasování uskutečněná za aktuální volební období, která nějakým způsobem mohla ovlivnit bezpečnost ČR. Důvodem byla snaha vybrat taková hlasování, která měla dle naší analýzy přímý dopad na obranu České republiky před ruským a čínským vlivem. Například tak nebylo zahrnuto hlasování o únosu běloruského aktivisty Romana Prataseviče, neboť výsledek hlasování neměl přímý dopad na bezpečnost ČR.

Jednání napomáhající nebo vymezující se vůči ruskému nebo čínskému vlivu

V profilech kandidátů popisujeme jejich jednání, kterým na základě námi provedené analýzy (vědomě či nevědomě) napomohli šíření vlivu Ruské federace nebo Čínské lidové republiky v Česku.

Mezi taková jednání patří například dobrovolné setkávání kandidátů s ruskými nebo čínskými představiteli, účast na Ruskem nebo Čínou sponzorovaných událostech, aktivity podporující pronikání Ruska nebo Číny do kritické infrastruktury ČR nebo intenzivní a systematické šíření proruských nebo pročínských narativů.

Naopak jsme mezi taková jednání zpravidla nezařazovali např. cesty do Ruska v rámci misí mezinárodních institucí a orgánů, včetně např. misí monitorujících volby, které lze v tomto kontextu považovat za plně legitimní.

Zahrnutá jednání jsme omezili na období od roku 2014 do současnosti včetně událostí, které sice začaly před daným rokem, avšak jejich trvání či dopady přetrvávaly i do doby po roce 2014.

Mezi jednání vymezující se vůči ruskému nebo čínskému vlivu jsme pak zařazovali taková jednání, kdy se kandidáti setrvale a systematicky vyjadřovali proti vlivovému působení Ruska a Číny nebo přímo vykonávali konkrétní aktivity, které zamezovaly či bránily šíření ruského nebo čínského vlivu.

Zdůrazňujeme, že předmětem našeho projektu není hodnocení motivace a uvědomělosti jednání jednotlivých kandidátů, ale soupis aktivit doložených v otevřených zdrojích.

Jak funguje barevné označení kandidátů?

Každý kandidát byl na základě svého jednání označen modrým, červeným, zeleným, případně šedým kroužkem. Ty označují jeho úmyslné či neúmyslné jednání ve prospěch šíření ruského či čínského vlivu. Zeleně pak byli označeni ti kandidáti, u nichž převažovala kvantifikovaná jednání vymezující se vůči ruskému či čínskému vlivu nad jednáním, které naopak napomáhalo šíření ruského či čínského vlivu.  Červeně nebo modře (případně oběma barvami) byli označeni kandidáti, u nichž naopak na základě námi provedené analýzy převažovalo jednání napomáhající šíření ruského nebo čínského vlivu. Kandidáti, kteří se neangažovali v žádném takovém jednání byli označeni šedým kroužkem.

Modrá barva představuje jednání ve prospěch šíření ruského vlivu.

Červená barva představuje jednání ve prospěch šíření čínského vlivu.

Zelená barva představuje jednání vymezující se vůči ruskému nebo čínskému vlivu.

Šedá barva představuje neangažovanost daného kandidáta ve věcech ruského nebo čínského vlivu.

Vzhledem k malému počtu klíčových hlasování v Poslanecké sněmovně spojených s šířením vlivu Čínské lidové republiky a v rámci zachování konzistentnosti u všech kandidátů, z nichž někteří nebyli v aktuálním volebním období poslanci a nemohli hlasovat, jsme se rozhodli nezahrnout hlasování jako faktor rozhodující označení kandidátů. Hlasování nadále slouží jako ilustrace postojů těch kandidátů, kteří již poslanecký mandát v dosavadním období získali. Jako jediný určující faktor tak bylo jednání kandidátů popsané v jejich profilech. 

Jaké používáme zdroje?

Veškeré informace použité v rámci projektu pocházejí z veřejně přístupných internetových zdrojů a primárně ze seriózních zpravodajských portálů. Pro doplnění nebo ověření některých informací jsme použili i některé méně seriózní či silně názorově vyprofilované portály, avšak pouze ve specifických případech: (1) pokud se jedná o přímou citaci kandidáta, kterou poskytl méně kredibilnímu kanálu, v rozhovoru nebo v autorském článku, proti jehož publikaci se kandidát nikdy nevyhradil, (2) pokud se jedná o informace týkající se cest do Ruské federace a tedy některé informace nelze doložit z českých zdrojů, nýbrž pouze z ruských zdrojů (např. fotografie z cesty, tiskové zprávy), proti jejichž publikaci se kandidáti nikdy neohradili, (3) pokud bylo nutné doložit přímé šíření dezinformací na dezinformačním kanálu. Použili jsme také informace ze sociálních sítí, konkrétně z osobních profilů kandidátů nebo z facebookových profilů politických stran. Pouze v případech, kdy základní informace (profese, původ kandidáta a další základní informace uvedené v medailoncích) nebyly dohledatelné jinde, byla jako zdroj pro tyto základní informace použita Wikipedie.

Zahrnuli jsme opravdu všechno?

Ačkoliv sepsání všech případů těchto jednání předcházel dlouhý a detailní monitoring aktivit všech zkoumaných kandidátů, nenárokujeme si, že bychom uvedli kompletní výčet veškerého jednání těchto kandidátů, které napomáhalo nebo se vymezovalo proti ruskému nebo čínskému vlivu.

Zdůrazňujeme, že předmětem našeho projektu není hodnocení motivace a uvědomělosti jednání jednotlivých kandidátů, ale soupis aktivit doložených v otevřených zdrojích.

Pokud vám na našem webu nějaké informace chybí, nebo víte o případu, který by podle vás měl být také zahrnut, neváhejte se nám ozvat.